Gegevensbeschermingsverklaring voor www.salewunder.com

1. gegevensbescherming

salewunder verbindt zich ertoe alle wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven en na te leven.

2. gegevensverzameling

Om de dienstverlening op onze website voortdurend te verbeteren, slaan wij bepaalde toegangsgegevens op, bijvoorbeeld in de vorm van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De gegevens worden geëvalueerd voor statistische doeleinden en voor de technische administratie van de website. Persoonlijke gegevens worden door ons alleen verzameld, opgeslagen en verwerkt voor zover dit uitdrukkelijk door de wet is toegestaan of als u ons vooraf en daadwerkelijk toestemming heeft gegeven.

3. Google Analytics

salewunder of www.salewunder.com maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien echter op deze website de IP-anonimisering wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten te leveren aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4. Facebook plug-ins

salewunder gebruikt plugins van het netwerk facebook.com voor zijn online aanbod, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Wanneer de gebruiker internetpagina's van het online-aanbod oproept die met een dergelijke plugin zijn uitgerust, wordt een verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht en wordt de plugin door middel van een bericht aan de browser op de internetpagina weergegeven. Zo wordt aan de Facebook-server meegedeeld welke afzonderlijke internetpagina's van het online-aanbod de gebruiker in kwestie heeft bezocht. Als de gebruiker als lid van Facebook is ingelogd, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Bij gebruik van de plugin-functies (bijv. klikken op de "Vind ik leuk"-knop, commentaar geven) wordt deze informatie ook aan de Facebook-account toegewezen, wat de betreffende gebruiker alleen kan voorkomen door uit te loggen voordat hij de plugin gebruikt. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook en over uw rechten en mogelijkheden tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in dit verband vindt u in het privacybeleid van Facebook op http://de-de.facebook.com/about/privacy/.

5. Cookies